News24 Today

Latest News in Hindi

सडक अर्जुनी तालुक्यात झालेल्या चोरींचा आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात.

1 min read

गोंदिया,सडक अर्जुनी,24 नोव्हेंबर 2021-पोलीस स्टेशन डुग्गीपार हद्दीत दि. १८/११/२०२१ व २०/११/२०१५ रोजी , सौंदड व सडक अर्जुनी येथे घरफोडी करून पसार झालेल्या अज्ञात आरोपी विरुद्ध पोलीस स्टेशनला डुग्गीपार येथे अपराध क्र. १) २९३/२०२९ कलम ४५४ ४५७३८० भादवी २) २९४/२०२९ कलम ४५७ ३८० भादवी अन्वये फिर्यादीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आले होते गुन्हा दाखल होताच गुन्हयाचे तपासाकरीता पोलीस अधीक्षक श्री विश्व पानसरे यांनी ठाणेदार सचीन वांगडे यांना विशेष तपास पथक तयार करून गुन्हा उघडकीस आणणेबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेलं होते. त्या अनुषंगाने डुग्गीपार पोलीस स्टेशन चे अंमलदार यांचे पथक तयार करुन पथकातील अमलंदार यांना चंद्रपुर नागपुर या ठिकाणी रवाना केले. पथकातील अंमलदार यांनी चंद्रपुर व नागपुर येथील घरफोडी गुन्हयातील आरोपीची माहीती घेवून त्यांचा गोंदिया भंडारा जिल्हयातील नातेवाईक व मित्र याचा शोध घेवून त्या आधारे चंद्रपुर येथील विधी संघर्ष बालक याला ताब्यात घेवून त्यांचे कडून अपराध क्रमांक २९३/२०२१ मध्ये चोरी गेलेला लॅपटॉप किमती २५०००/- रुपयाचा माल हस्तगत करण्यात आले. सदर विधी संघर्ष बालक यांचेकडून त्यांचे मित्राची माहीती घेवून पो.स्टे. हद्दीत, भंडारा, नागपुर जिल्हा येथे शोध घेवून अप. क्र. २९४/२०२१ कलम ४५७.३८० भादवी से गुन्हयातील आरोपी रोहीत आदेश ईलमकर वय २५ वर्ष रा. वेदय नगर दुर्गापुर जि. चंद्रपुर यास ताब्यात घेवून त्यांचेकडून चोरीस गेलेला १२ ग्राम २०० मिली सोने किमती ५०,०००/- रुपये असा दोन्ही आरोपीतांकडून एकुण ६५,०००/- रुपयाचा माल हस्तगत करण्यात आले असुन आरोपी पोलीस अटकेत असून पुढील तपास हेड कांस्टेबल रविशंकर चौधरी व हरीश्चंद्र शेंडे, पो. स्टे डुग्गीपार हे करीत आहेत.

Adसदर कारवाही मा. श्री विश्व पानसरे सा. पोलीस अधिक्षक गोंदिया मा. श्री अशोक बनकर सा. अपर पोलीस अधिक्षक गाँदिया कॅम्प देवरी मा.श्री संकेत देवळकर सा उपविभागीय पोलीस अधिकारी देवरी यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सचिन वांगळे, हेड कॉस्टेबल रविशंकर चौधरी जगदेश्वर बिसेन, पोलीस नाईक झुमन वाढई, जगदीश मेश्राम उत्तम दहीवले, महेंद्र सोनवाने, चालक पौना राहुल वाठोरे, पोलीस शिपाई सुनिल डहाके यांनी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *